Om deze pagina te bekijken heb je Macromedia Flash Player nodig: installeer Flash

werkwijze



Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

 

Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen, het wensenlijstje en de mogelijke samemwekingsvormen toegelicht, aan de hand van voorbeelden en voorbeeldplannnen.

 

Per project stellen we een ontwerpteam samen dat instaat voor de opvolging van het ganse dossier. Voor de opdrachtgever resulteert dit in een directere bereikbaarheid en werkt het kostenbesparend.

 

De basis van elk ontwerp vertrekt vanuit de bestaande toestand, eisenpakket en input van alle partijen alsook de besprekingen met de verantwoordelijken op het terrein zelf. Regelmatig overleg en inspraak vinden we zeer belangrijk. De coördinatie van de projecten gebeurt in samenspraak met de klant binnen de tijdslimiet en binnen zijn budget.

 

De relatie met onze klanten is gebaseerd op vertrouwen en professionalisme. We zijn gekend om onze sterke ontwerpen met aandacht voor de omgeving en oog voor detail. De regelmaat aan opdrachten betuigt, meer dan woorden, dat wij onze opdrachten ter harte nemen.