Om deze pagina te bekijken heb je Macromedia Flash Player nodig: installeer Flash

voorstellingBroos tuin- en landschapsarchitecten is een dynamisch team met een wijde waaier aan projectervaring en praktische kennis van de hedendaagse tuin -en landschapsarchitectuur. Het buro heeft als doel frisse ideeën en duurzame oplossingen te bedenken voor 'buiten' - projecten, groot en klein. Onze klanten zijn zowel openbare besturen en bedrijven als projectontwikkelaars, architecten en privé-personen.

 

Sinds de oprichting in 1989 heeft het buro zich ontwikkeld tot een onafhankelijk multidisciplinair studie- en adviesburo voor de inrichting van de stedelijke ruimte en het landelijk gebied. Voor de omgevingen in en rond gebouwen, woonwijken en woonerven, centrumgebieden, speelplaatsen, parken en pleinen,... werken we plannen uit,  vaak tot in de kleinste details.

 

Onze opdracht bestaat erin om onze visie in realiteit om te zetten en dit met maximaal respect voor het natuurlijk evenwicht tussen landschap, gemeenschap en de toekomst. Daarom wordt bij grotere projecten ook interdisciplinair samengewerkt met andere professionals, zoals architecten, ingenieurs wegenbouw en infrastructuur, stedenbouwkundigen, verkeersdeskundigen, landmeters, biologen,...    We werken hierbij natuurlijk in nauw overleg met de opdrachtgevers.

 

We gebruiken geen vaste vormprincipes maar creëren voor elke opdrachtgever een functioneel en tijdloos geheel dat de identiteit en de gebruikswaarde van de buitenruimte versterkt. Elk project is aldus uniek en wordt met evenveel zorgen aandacht uitgevoerd.

 

Bij het ontwerpen wordt ook rekening gehouden met het beheer en de evolutie in de tijd, we werken met duurzame materialen die mooi verouderen en met de tijd het geheel rijker maken. Ook door te werken met levende materialen voegen we een extra dimensie toe. Planten zullen nu eenmaal groeien waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp vergroot en veranderd van seizoen tot seizoen, jaar in jaar uit. Daarom maken we ook beheersplannen, want wat we nu maken, moet ook na lange tijd nog functioneren en mooi zijn.

 

Onze ervaring in planning, ontwerp en werfbegeleiding is in de loop der jaren aanzienlijk gegroeid, net als onze referentielijst.

Meer dan 800 projecten werden in de afgelopen jaren gerealiseerd en getuigen nog steeds van onze gedrevenheid en vakkennis.

 

Vandaag, na 32 jaar dienstverlening is de beginfilosofie nog steeds dezelfde.